Qotoqni katta qilish

17-Aug-2017 20:28

Xuddi asov ot daryoda o‘ynoqilagani singari olatni tepaga va pastga harakat qildirish.

G u yoki baliqchi qushlar galasi to‘lqinlar ustida o‘ynayotganidek, olatni sugurib olish va yana yaqinlashtirish.

Burgut tutqich bsrmas quyonga chang solayotgani kabi, olatni muvozanatlashtirish va so‘ngra hamla qilish.

Katta yelkanli kema dovulni mardona qarshi olayotgani kabi, olatni ko‘tarish va yana bosish.

Uzoq davom etadigan jiisiy yaqinlik ayolning lazzatlanishiii oshiribgina qolmasdan, shu bilan teng ravishda erning qoniqishini ham ta’minlaydi.

qotoqni katta qilish-10qotoqni katta qilish-58

Iste’mol sodasi ishlatilishidagi 10 ta sirni ochamiz. Agar eng oddiy maxsulotlar aql bilan ishlatilsa, qimmat vositalardan ham yaxshiroq natija berishi mumkin.Bu raqamlar, shunchaki, er Xitoy sev­gi san’ati yordamida erishishi mumkin bo‘lgan shahvo­niy qobiliyatlar darajasini ko‘rsatadi.Agar er Xitoy sevgi san’atini sinchiklab o‘rganib chiqqan bo‘lsa, qirq marotaba zarb berishni amalga oshirish uchun u bir soatu o‘n besh daqiqa va hatto undan ham ortiqroq vaqt mobaynida sevgi bilan shug‘ullanishga qodir bo‘ladi.Bu Xitoy sevgi san’ati zarb berishlarining turli-tumanligiga alohida e’tiborni qaratadigan birdan-bir sababdir.Agar erning yaqinlik harakati nuqul bir xil davom etaversa, sevgi bilan shug‘ullanishning uzoq davom etadigan seansi zerikarli bo‘ladi, biroq agar er zarb berishlar va holatlarni qanday qilib rang-baranglashtirishni bilsa, uzoq seans ustunligiga ega bo‘ladi.

Iste’mol sodasi ishlatilishidagi 10 ta sirni ochamiz. Agar eng oddiy maxsulotlar aql bilan ishlatilsa, qimmat vositalardan ham yaxshiroq natija berishi mumkin.Bu raqamlar, shunchaki, er Xitoy sev­gi san’ati yordamida erishishi mumkin bo‘lgan shahvo­niy qobiliyatlar darajasini ko‘rsatadi.Agar er Xitoy sevgi san’atini sinchiklab o‘rganib chiqqan bo‘lsa, qirq marotaba zarb berishni amalga oshirish uchun u bir soatu o‘n besh daqiqa va hatto undan ham ortiqroq vaqt mobaynida sevgi bilan shug‘ullanishga qodir bo‘ladi.Bu Xitoy sevgi san’ati zarb berishlarining turli-tumanligiga alohida e’tiborni qaratadigan birdan-bir sababdir.Agar erning yaqinlik harakati nuqul bir xil davom etaversa, sevgi bilan shug‘ullanishning uzoq davom etadigan seansi zerikarli bo‘ladi, biroq agar er zarb berishlar va holatlarni qanday qilib rang-baranglashtirishni bilsa, uzoq seans ustunligiga ega bo‘ladi.Biz har bir usulni eng qulay paytda qo‘llashimiz hamda o‘zimizning yalqovligimiz yoki rag’batsizligimiz, sovuqqonligimiz tufayli bitta uslubga astoydil yopishib olmasligimiz darkor.